kennismaking

Op onze basisschool zien we het als onze taak de basis te leggen voor het verdere leven en leren. Hierbij zijn de ouders belangrijke partners in opvoeding en onderwijs.

Beginnend bij onze jongste peuters gaan we op zoek naar de talenten van elk kind en proberen we ons onderwijs daarop af te stemmen. We streven ernaar deze sterktes te voeden, te stimuleren en in te zetten bij wat minder lukt. We focussen daarbij niet enkel op de reken- en taalvaardigheden maar ook op creativiteit, muzikaliteit en sportiviteit.

Onze kinderen krijgen ook exploratiekansen in de natuur en kunnen genieten van een cultureel aanbod zowel op school als bij leeruitstappen.

We besteden aandacht aan sociale vaardigheden geënt op waardenbeleving en leren kinderen samenwerken en verantwoordelijkheid dragen.

De school zorgt voor een rijk aanbod in een leervriendelijke en een leerkrachtige omgeving.
Een goede afstemming tussen klasorganisatie en zorgbeleid zorgt voor een gedifferentieerd onderwijsaanbod op maat van het kind. Sommige kinderen hebben extra ondersteuning nodig bij het verwerven van de leerinhoud. Voor anderen wordt een uitdagend leerpad uitgewerkt, al dan niet in de digitale leeromgeving.
Dit alles wordt gecoördineerd door een ervaren zorgteam in samenwerking met het Centrum voor Leerlingenbegeleiding.

We hopen jullie op een schoolwandeling te ontmoeten. Heb je liever een individuele rondleiding, maak dan gerust een afspraak. Steeds welkom!

Ethel Janssens, directeur

P1300339.JPG