LEGO

Kinderen op jonge leeftijd al met techniek en programmeren  in contact brengen heeft alleen maar voordelen. We proberen daar als school ons steentje toe bij te dragen. Het leerplan  wereldoriëntatie (techniek) stelt een aantal doelen voorop. Met het materiaal van LEGO-education  gaan we vanaf de zomer van 2015 aan de slag om aan deze doelen te werken.  We danken het oudercomité voor hun financiële bijdrage voor dit project!